Thứ bảy, 13/02/2016
TRANG CHỦLIÊN HỆLỊCH CÔNG TÁCSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
Số người truy cập
Trang: HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG
In tin bài    Email tin bài
Quyết định thành lập ban phòng chống bão lụt năm 2010 trường tiểu học Quang Trung 

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

 

 

Số: 12/QĐ-THQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Quận Ngô Quyền, ngày 15 tháng 6 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/việc thành lập ban phòng chống lụt bão năm 2010

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

 

-       Căn cứ vào Chỉ thị số 02/CT-UBND và kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 29/4/2010 của UBND quận Ngô Quyền về việc chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão  tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

-       Căn cứ vào Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 5/5/2010 của UBND phường Vạn Mỹ về công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

-       Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ngô Quyền

-       Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập ban phòng chống bão lụt năm 2010 của trường gồm những người có tên sau:

1 - Bà Nguyễn Hồng Vinh:           Phó hiệu trưởng - Trưởng ban

2 - Bà Nguyễn Xuân Lâm:            Phó hiệu trưởng - Phó ban hường trực

3 - Ông Phạm Ngọc Hải:              Kế toán -                                  Phó ban

4 - Ông Tào Ngọc Hùng:              Giáo viên -                                ủy viên

5 - Ông Đặng Văn Đức:               Giáo viên -                                ủy viên

6 - Ông Đoàn Văn Lượng:            Bảo vệ -                                   ủy viên

7 - Ông Đoàn Hải Long:               Bảo vệ -                                   ủy viên

8 - Ông Nguyễn Duy Hiển:           GV, phụ trách phòng Tin học -   ủy viên

9 - Bà Lưu Phương Liên:              GV, phụ trách phòng Anh văn -  ủy viên

10 - Bà Vũ Phương Lan:               Nhân viên phụ trách thiết bị -     ủy viên

11 - Bà Lương Thị Hương:            Nhân viên phụ trách thư viện -   ủy viên

12 - Bà Bùi Thị Nga:                    Tổng phụ trách -                        ủy viên

13 - Bà Vũ Thị Ân:                       Cán bộ y tế -                             ủy viên

14 - Bà Bùi Thị Tám:                    Lao công -                                ủy viên

15 - Bà Ngô Thị Ngân:                 Lao công -                                ủy viên

Điều 2: Ban phòng chống bão lụt năm 2010 hoạt động theo sự chỉ đạo và phân công của nhà trường.

Điều 3: Các thành viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu:VT

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

          

 

 

 
 
CÁC TIN KHÁC
Trường tiểu học Quang Trung tổ chức thành công chuyến tham quan - học tập Cửa Lò Quê Bác
Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai
Tinh thần tương thân tương ái - toàn thể anh chị em đoàn viên Công đoàn tích cực ủng hộ các cuộc vận động của ngành
Trường tiểu học Quang Trung trong không khí ngày Nhà giáo Việt nam 20/11
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10
Công Đoàn nhà trường tham gia ủng hộ đồng bào Tây Nguyên
CBGV-NV tham gia phong trào " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà "
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Chi đoàn trường Tiểu học Quang Trung tổ chức buổi sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử.
Câu chuyện Cây xanh bốn mùa do em Phạm Linh Phương thể hiện trong Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ- quận Ngô Quyền năm học 2014-2015.
Em Phạm Linh Phương - học sinh lớp 5A1 tiếp tục giành giải Nhất trong Hội thi Sơn ca cấp Quận năm học 2014-2015.
Em Phạm Linh Phương - học sinh lớp 5A1 tiếp tục giành giải Nhất trong Hội thi Sơn ca cấp Quận năm học 2014-2015.
Giáo dục kiểu Đan Mạch
Trường Tiểu học Quang Trung tập huấn công tác viết Sáng kiến.
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền