Thứ hai, 08/02/2016
TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬNTHƯ VIỆN BÀI GIẢNGTHƯ VIỆN TƯ LIỆU
Số người truy cập
Trang: THƯ VIỆN - THAM KHẢO
In tin bài    Email tin bài
Đề kiểm tra cuối học kì II - Môn Toán lớp 5 

ĐỀ  KIỂM TRA  - CUỐI HỌC KỲ I - Năm học 2008-2009

Môn  :  Toán   - Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát  đề)

 

 

I. Ph ần  tr ắc  nghi ệm:        (3 điểm)

           

  Khoanh tr òn v ào ch ữ c ái đ ặt tr ư ớc c âu tr ả l ời đ úng nh ất.

 

Câu 1: S ố th ập ph ân : ''M ột tr ăm linh b ảy phẩy sáu trăm hai mươi mốt'' được viết là:

 

     A.   100,762 1          B.   107,621                   C.    1 076,21              D.   107 621    

 

Câu 2. : S ố    được viết dưới dạng số thập phân là:

 

     A.  5,12                   B.   5,15                           C.   5,8                           D.    0,58

 

Câu 3.  Tỷ số phần trăm của  10 và 8 là:

 

     A.    1,25%                B.   12,5%                      C. 0,0125%                  D.    125%

 

Câu 4.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm (.........) là:

 

a.     1574,8 kg = .................. tạ ?

 

     A.      12,748         B.   1,2748                        C.   127,48                      D.   12748

 

b.   278,64 dm2  =  ........... m2

 

     A.   2,7864             B.   27,864                       C.   2786,4                     D.    27864 

c. 12,5km = ………dam

     A.   1250             B.   12,5                       C.   12500                     D.    1,250 

 

 

II. Phần  tự luận: (7 điểm)

 

 

Câu 1: ( 2 đi ểm):  Đ ặt tính r ồi tính:

 

       296,15 + 168,214                794,53 - 351,16                42,64 x 2,7               5,28 : 4

 

 

Câu 2 : (2 đi ểm) :  Tìm x, biết:

 

 a.  X  :  3,7  =  6,12                 b.  724  -  x  =  276          

                                                 

                                              c.  X  x  3,6  +  6,4  x  X  =  14,52  x 3

 

 

Câu 3:  (3 đi ểm)

 

         Một m¶nh v­ên hình tam giác có cạnh đáy là 40m, chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy. trên m¶nh v­ên Êy  người ta trồng rau, trung bình 100 m2 thu hoạch được 500 000 đồng.    

a. Tính số tiền thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

 b. Trong tæng sè tiÒn ®ã ng­êi ta giµnh 2/5 ®Ó chi cho viÖc häc hµnh, tÝnh sè tiÒn cßn l¹i cña ng­êi ®ã?

 

Câu 4: (1 đi ểm)

Xếp các  số :    ;  6,375;   9,01; ;  8,72;     ; 6,735;   7,19    theo thứ tự từ bé đến lớn?

 
 
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Video sân chim
Video sân chim
Liên hoan “Tiếng hát cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong” lần thứ nhất chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013
Lê Hồng Phong- Ngôi trường mến yêu của em
Chương trình phát thanh măng non tuần 1 tháng 10 năm học 2012 - 2013
Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi
Lịch lên lớp bằng GAĐT - Khối 1 - Tuần 8
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền