Thứ ba, 09/02/2016
TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Hồ sơ của quí vị được giải quyết tại phường Lạc Viên:
Trước hạn
Đúng hạn
Trễ hẹn một ít
Quá trễ hẹn
 
Số người truy cập
Trang: HÀNH CHÍNH CÔNG
In tin bài    Email tin bài
Đào tạo dự nguồn chức danh chủ chốt xã, phường, thị trấn 
 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 9), Thành uỷ Hải Phòng (khoá 12) ban hành Nghị quyết số 13 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

Qua 4 năm thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ  xây dựng phát triển thành phố, chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường còn nhiều mặt hạn chế.

Trong đó, đội ngũ  cán bộ giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đối tượng cán bộ thấp hơn so với cán bộ làm chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác cán bộ ở cơ sở đang trong tình trạng lúng túng, nguồn cán bộ cho quy hoạch ít, chất lượng  kém.

 

Nhằm từng bước khắc phục hạn chế đó, Thành uỷ Hải Phòng chỉ đạo xây dựng “Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn”, đề ra mục tiêu đào tạo 150 người có trình độ đại học bảo đảm đủ tiêu chuẩn để tạo nguồn quy hoạch cho chức danh Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc nhất thể hoá 2 chức danh này. Đến nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết số ứng viên tham gia đề án được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ  Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Đây là chương trình đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo xã, phường, thị trấn ngay từ khi người được đào tạo chưa là lãnh đạo, thậm chí chưa tham gia công tác nhằm chuyên nghiệp hoá và tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở, khắc phục hạn chế đào tạo lại sau bổ nhiệm dẫn đến tình trạng thiếu tính chuyên nghiệp, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Sinh viên mới ra trường được hưởng lương bằng 85% của hệ số 2,34. Thời gian học tập được tính vào thời gian công tác liên tục và thời gian  hưởng lương. Các học viên được hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng bằng 25%-30%  lương cơ bản từ ngân sách thành phố. 10 học viên có thành tích học tập tốt trong tháng được cấp học bổng 500 nghìn đồng/tháng. Chính sách sau khi tốt nghiệp khoá học cũng có những điểm mới, như: học viên được phân công về làm công chức ở xã, phường, thị trấn trong thành phố, được đưa vào quy hoạch các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, phường (tuỳ theo mức độ phấn đấu sẽ được bố trí vào một trong những chức danh nêu trên ngay trong một nhiệm kỳ 5 năm). Sinh viên chưa có việc làm sẽ được xếp lương theo ngạch chuyên viên bậc 1, hệ số 2,34. Cơ chế ưu đãi đặc biệt cũng được đưa ra, trong đó có cơ chế để một tỷ lệ tối đa khoảng 5%-10% ứng viên tốt nghiệp với thứ hạng cao có thể được bổ nhiệm ngay vào chức vụ phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

 

Đề án nêu rõ tiêu chuẩn của các đối tượng được tuyển chọn. Trong đó, có những tiêu chuẩn như: tuổi đời dưới 30 (nếu là công chức không quá 35 tuổi), ưu tiên các trường hợp tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Các chính sách đối với học viên trong thời gian học tập cũng được quy định cụ thể. Học viên thuộc diện đang công tác (cả hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn) được hưởng nguyên lương cùng các khoản phụ cấp (nếu có) như trước khi nhập học và được hưởng  trợ cấp dành cho cán bộ được  cử đi đào tạo dài hạn theo quy định hiện hành.

 

Cùng với đó, học viên tham gia đề án cũng thực hiện một số trách nhiệm như: cam kết công tác tại xã, phường, thị trấn thời gian ít nhất là 5 năm liên tục, quá trình học tập không chấp hành các nội quy nhà trường, kết quả học tập kém sẽ bị chấm dứt dự học và phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

 

Chương trình đào tạo 150 cán bộ dự nguồn chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn được chia theo 2 giai đoạn tương ứng, 2 khoá đào tạo bồi dưỡng kế tiếp nhau. Thời gian thực hiện đào tạo là 30 tháng (mỗi khoá 15 tháng). Nội dung đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo hoạt động thực tiễn ở cơ sở. Qua thời gian chuẩn bị, Ban chỉ đạo đề án lựa chọn được 77 học viên là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy thuộc 14 quận, huyện. Đề án thực hiện là sự quan tâm rất lớn của Thành uỷ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn. Với những giải pháp mang tính đột phá, đề án góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả hơn nghị quyết các cấp về công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán  bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng thời,  từng bước xây dựng cán bộ có chất lượng, tuổi trẻ, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho cấp quận, huyện và chuẩn bị một bước để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt theo hướng luân chuyển trong phạm vi rộng trên địa bàn thành phố.

 

(TheoHPĐT)

 
 
CÁC TIN KHÁC
Hoàn thành giai đoạn I thực hiện Đề án 30 của Chính phủ trước thời gian quy định và tiếp tục triển khai giai đoạn II
Năm 2010: Lương tối thiểu sẽ tăng thấp nhất 12,3%
Các giai đoạn triển khai của Đề án 30
Nghiệp vụ văn phòng: Quản lý văn bản đến
Nghiệp vụ văn phòng: Quản lý văn bản đi
Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện (quận - huyện) và cấp xã (xã - phường - thị trấn)
Thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Lịch công tác tuần 1 tháng 8 (từ 03/8/2015 đến 09/8/2015)
Lịch công tác tuần 4 tháng 7 (từ 27/7/2015 đến 02/8/2015)
Viếng nghĩa trang liệt sỹ
Đi thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Lịch công tác tuần 1 tháng 7 (Từ 03/7/2015 đến 12/7/2015)
Khám bệnh và phát thuốc cho đối tượng chính sách và gia đình khó khăn
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005
LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG (15/7/1950 – 15/7/2015)
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền