Thứ ba, 09/02/2016
TRANG CHỦTHEO GƯƠNG BÁCSƠ ĐỒ SITEWEBSITE QUẬN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn thái độ tiếp dân tại bộ phận "Mộtcửa" phường Cầu Đất.
Rất hài lòng
Bình thường
Chưa hài lòng
 
Số người truy cập
Trang: Hướng Dẫn Quy Trình
In tin bài    Email tin bài
Quy trình chứng thực chữ ký 

DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày

Vị trí

Nội dung sửa đổi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

1. Chủ tịch UBND

6.  Tư pháp - Hộ tịch

2. Phó Chủ tịch phụ trách KT - XD

7.  Địa chính - Xây dựng

3. Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã

8.  Văn hóa - Xã hội

4. Chủ tịch HĐND

9. Tài chính - Kế toán

5. Văn phòng - Thống kê

10. Quân sự

 

 

Người viết

Kiểm tra

Phê duyệt

Họ và tên

Vũ Thị Việt Hoa

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Kim Liên

Chức vụ

Cán bộ TP-HT

Chủ tịch

Chủ tịch

Chữ ký

 

 

 

 

1   Mục đích

Quy định trình tự, nội dung các bước của việc chứng thực chữ ký của UBND phường Cầu Đất.

2   Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho mọi công dân có yêu cầu chứng thực chữ ký trên các văn bản bằng tiếng Việt phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước (không phụ thuộc vào hộ khẩu).

3   Tài liệu viện dẫn

-         Bộ Luật Dân sự;

-         Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

-         Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

-         Thông tư số 03/2001/TT-BTP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;

-         Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

-         Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

-         Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

-         Quyết định số 2455/2003/QĐ-UB ngày 08/10/2003 của UBND Thành phố Hải phòng về quyết định phân định thẩm quyền công chứng của các Phòng công chứng và thẩm quyền chứng thực của UBND các Huyện, Quận, Thị xã, Xã, Phường, Thị trấn ;

-         Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực theo cơ chế một cửa trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

-         Công văn số 366/STP-TPBT ngày 24/10/2007 của Sở Tư pháp Hải phòng hướng dẫn về công tác chứng thực

-         Quy chế làm việc của UBND Phường Cầu Đất.

4  Thuật ngữ, ký hiệu

-         UBND:           Ủy ban Nhân dân

-         CT/PCT:         Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

-         TP-HT:           Tư pháp - Hộ tịch

 

5  Nội dung quy trình

5.1  Lưu đồ

Trách nhiệm

Trình tự công việc

Tài liệu, biểu mẫu liên quan

Cán bộ TP-HT

 

Tiếp nhận yêu cầu

 

- Văn bản cần chứng thực

- Phiếu nhận hồ sơ

Cán bộ TP-HT

 

Kiểm tra,

ghi xác nhận

Văn bản cần chứng thực

Chủ tịch /

PCT được ủy quyền

 

Duyệt, ký

 

 

Cán bộ Văn phòng

 

Ghi Sổ theo dõi chứng thực

 

Sổ theo dõi

chứng thực

Cán bộ Văn phòng

 

Lấy dấu, thu lệ phí,

trả kết quả và lưu hồ sơ

 

Theo mục 6 của quy trình này

Thời gian giải quyết trong ngày làm việc, nếu vụ việc phức tạp thì thời gian kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Mô tả

5.2.1  Tiếp nhận yêu cầu

-         Vào các ngày làm việc trong tuần, Cán bộ TP-HT có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực chữ ký của công dân. Trường hợp vụ việc phức tạp cần xác minh thì ghi phiếu nhận hồ sơ (theo mẫu chung của Bộ phận “Một cửa”).

-         Người đi chứng thực chữ ký phải xuất trình các giấy tờ sau:

+           Giấy CMND/Hộ chiếu

+           Văn bản hoặc giấy tờ cần chứng thực chữ ký (Giấy cam kết, giấy ủy quyền, giấy bảo lãnh …do công dân lập theo yêu cầu của mình). Số lượng: 02 bản như nhau chưa ký.

5.2.2  Kiểm tra, ghi xác nhận 

-         Công dân có yêu cầu chứng thực chữ ký của mình trong giấy tờ phục vụ cho các giao dịch phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ và ký trước mặt người thực hiện chứng thực, nội dung chứng thực không được trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được, thì việc chứng thực chữ ký được thay thế bằng chứng thực điểm chỉ.

-         Sau khi kiểm tra người có yêu cầu chứng thực chữ ký đúng với giấy tờ tùy thân, giấy tờ giao dịch thì cán bộ TP-HT ghi xác nhận (lời chứng thực theo thông tư số 03/2001/TT-BTP ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp) vào giấy tờ cần chứng thực và trình CT/PCT được ủy quyền duyệt, ký.

-         Mỗi trường hợp chứng thực chữ ký, người có yêu cầu chứng thực phải ký hoặc điểm chỉ vào 02 bản (để lưu 01 bản) trước sự chứng kiến của CT/PCT UBND hoặc Cán bộ được phân công thực hiện việc chứng thực.

-         Đối với vụ việc phức tạp thì cán bộ được phân công thực hiện việc chứng thực phải xác minh trước khi ghi lời chứng.

5.2.3  Duyệt, ký:

CT/PCT duyệt, ký vào văn bản hoặc giấy tờ cần chứng thực. Trường hợp không đạt yêu cầu thì chuyển lại cán bộ TP-HT bổ sung, hoàn chỉnh.

5.2.4  Ghi sổ theo dõi chứng thực :

Cán bộ Văn phòng có trách nhiệm ghi các thông tin vào Sổ theo dõi chứng thực theo biểu mẫu TP/CC-SCT/CK, Thông tư số 03/2001/TP-CC.

 

5.2.5  Lấy dấu, thu lệ phí trả kết quả và lưu hồ sơ:

Cán bộ Văn phòngcó trách nhiệm ghi các thông tin vào Sổ theo dõi chứng thực chữ ký theo biểu mẫu quy định; lấy dấu, thu lệ phí theo quy định hiện hành và trả kết quả cho công dân, tập hợp và lưu giữ hồ sơ theo mục 6 của quy trình này.

6  Hồ sơ 

Hồ sơ lưu gồm:

-            Sổ theo dõi chứng thực;

-            Giấy CMND (bản photo);

-            Văn bản đã chứng thực.

Thời gian lưu giữ lâu dài.

7  Phụ lục

Không có.

 

 
 
File gửi kèm: 
- QT-UBDQB-09 (Chung thuc chu ky).doc
Quay trở lại
 
TIN MỚI
Phường Cầu Đất dâng hương tri ân dâng hương các anh hùng liệt sỹ
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Quận và tình hình thời sự.
Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Một số hình ảnh tuyên truyền Ma túy - AIDS
Một số hình ảnh họp HĐNVQS
Hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy – HIV/AIDS.
Đảng bộ Quận Ngô Quyền chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn nhiệm kỳ 2010-2015, tiếp tục vững bước trong nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp
 
 
Ủy Ban Nhân Dân quận Ngô Quyền